Pár instrukcí pro žáky 4. ročníku o VŠ

10.11.2015 12:15

1. www.vysokeskoly.cz – možno najít všechny VŠ v celé ČR, jejich obory a kontakty na ně. Také je zde možno vyhledat obor a najít si, na které VŠ je možno jej studovat

                       

2. www.scio.cz – odkaz na NSZ (národní srovnávací zkoušky), najít seznam VŠ, kde NSZ požadují jako přijímací zkoušky a jaké úrovně.

Je možno vyzkoušet, na jaké úrovni jsou vaše znalosti... Je třeba se dopředu zaregistrovat a zaplatit příslušný poplatek, podle toho, k jaké zkoušce se dotyčný přihlásí (případně kolik zkoušek chce absolvovat).  Některé školy (pro určitý obor) vyžadují test konaný pouze
v určitém termínu, je třeba si to prostudovat na webu VŠ.

Najdete zde také demo verze testů, které je možno projít zdarma, ať víte, co vás čeká...

Na VŠB-TUO je vyžadován test NSZ pouze pro:

Fakultu bezpečnostního inženýrství - test OSP a MAT

Ekonomickou fakultu a Fakultu elektrotechniky a informatiky - test OSP

Více informací na www.scio.cz3. DOD - dny otevřených dveří - každá VŠ pořádá své dny otevřených dveří, termíny jsou zveřejněny na webu školy. Většina skol má dva termíny, z nichž jeden je v sobotu...

 

4. www.ucitelskenoviny.cz 


5. www.novamaturita.cz - maturita v otázkách... Maturitní kalendář, kriteria hodnocení, katalogy požadavků...

Ilustrační testy z ANJ !!!


 

Na webové stránce výchovné poradkyně www.sps-vitkovice.cz v kolonce Otázky a odpovědi najdete další informace a odkazy...

 

Například:

www.kampomaturite.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz  

—————

Zpět